• Svea 1
    Höganäs Storgatan
  • Svea 1
    Höganäs Storgatan
  • Svea 1
    Höganäs Storgatan

Byggnaden är uppförd 1901.

Bostadsarean uppgår till 326 kvm och lokalytan till 166 kvm.

Fastigheten har adress Storgatan 4 och består av fyra lägenheter samt två lokaler.